Heste- og landpraksis

En vigtig del af vores praksis er heste- og landpraksis, hvor vi behandler heste, landbrugsdyr, hobbydyr og rådgiver dyreejerne.

Moderne landpraksis består både af en traditionel del, hvor der er fokus på enkeltdyrsbehandling, men også af en rådgivningsdel, hvor fokus er på besætningens sundhed.

Vi kan tilbyde rådgivning i såvel kvæg- som svinepraksis. Som mælkeproducent har du mulighed for at få to typer af rådgivningsordning. Den ene type er den velkendte traditionelle model med månedlige besøg og den anden type er rådgivning efter reglerne i Ny Sundhedsrådgivning.

Vi behandler naturligvis også andre husdyr som eksempelvis får og geder. Endvidere kan vi tilbyde rådgivning til besætninger med produktion af mink, fasaner og lignende.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Dyrlægerne træffes bedst på hverdage mellem kl. 8.00 - 9.00 på tlf: 64 79 12 34